Ordervolgsysteem

Klant
Plexiglas.nl

JvD ICT - Plexiglas.nl - Laravel

Plexiglas.nl was opzoek naar een ordervolgsysteem. Hiervoor zijn veel oplossingen, maar overal komt maatwerk bij kijken. Om deze reden is de keuze gemaakt om een geheel op maat ordervolgsysteem te ontwikkelen. Dit ordervolgsysteem hebben wij ontwikkeld in Laravel en is gekoppeld met de webshop van Plexiglas.nl. Regelmatig mogen we nog verbertingen doorvoeren, waardoor het proces telkens geoptimaliseerd wordt.

Voor Plexiglas.nl hebben we het gehele ordervolgsysteem ontwikkeld in Laravel. Dit ordervolgsysteem kan los van de webshop functioneren. Alle afgeronde orders worden vanuit de webshop ingeschoten. Vanuit dit ordervolgsysteem kunnen de medewerkers van Plexiglas.nl zien welke bestellingen voorraad- of maatwerkproducten bevatten. Maatwerkproducten worden met een druk op de knop ingeschoten naar het CNC-programma CutList Optimizer welke zorgt voor de zaag indeling en praat met Ardis.

Voor de klantenservice zijn er functies ingebouwd waarmee ze direct de status van de order kunnen zien. Zij kunnen opmerkingen plaatsen bij een order welke door de productiemedewerkers gezien wordt en waardoor de communicatie lijnen met de productie kort blijven.

Het ordervolgsysteem is de bakermat van Plexiglas. Iedere medewerker heeft een toegang tot het ordervolgsysteem en maakt hier dagelijks gebruik van. Dat heeft er toe geleidt dat in het ordervolgsysteem ook een urenregistratie systeem is ontwikkeld en dat de werkroosters van de medewerkers beheerd kunnen worden.